Plants that Produce the Most Oxygen

There are various methods used by humans to increase the air quality of an environment. These include the utilization of natural furniture, low VOC finishes, and proper ventilation.

A natural method for increasing oxygen in an environment is through the use of plants. All plants produce oxygen, but there are some that generate more oxygen than others.

 

Areca Palm

Areca Palm is engineered biologically to produce oxygen and use carbon dioxide. What distinguishes it from other plants is its capability to clean the environment. The palm removes dangerous chemicals such as toluene, xylene, and formaldehyde.

 

Snake Plant

The Snake Plant is known for its efficiency in oxygen production. It produces night-time oxygen and purifies the air by removing dangerous chemicals. These include trichloroethylene, benzene, toluene, and xylene.

 

Gerbera Daisy

Gerbera Daisies produces a great deal of oxygen at night. They also remove harmful chemicals, such as trichloroethylene, benzene, and formaldehyde.

 

Chinese Evergreens

The Chinese Evergreens releases high oxygen levels. They also cleanse the environment by removing dangerous chemicals, such as formaldehyde and benzene.

 

Algae

It is projected that marine plants produce 70% to 80% of all atmospheric oxygen. Since the majority of marine plant species are algae, this makes algae largely responsible for the production of most of the oxygen in the atmosphere.

 

Leafy vines and large trees

A plant with more leaves generates more oxygen compared to one with few leaves. Thus, large trees or leafy vines produce more oxygen compared to those with sparse foliage. Additionally, larger leaves emit more oxygen compared to smaller leaves.

 

Peace Lily

The Peace Lily is a plant that clears the indoor air. It has long, oval leaves that create a large surface for oxygen production. Additionally, Peace Lilies remove various chemical vapors. These include ammonia, acetone, formaldehyde, xylene, and benzene. It also removes toxins.

 

Bamboo Palm

Bamboo Palm, also known as the “lady finger,” helps to generate fresh oxygen and clean air. It has a reed-like trunk, and its leaves resemble fingers. The palm grows slowly and can grow up to 10 feet tall.

 

Aloe Vera

Aloe Vera is a succulent plant. Aloe Vera produces a significant amount of oxygen at night and absorbs carbon dioxide. It is also responsible for the removal of human carcinogens like formaldehyde and benzene. The best part? They require less maintenance than many plants.

 

If you want to increase the air quality of your home, office, or outdoor space, add some of these plants!


 

Originally published on pietcasier.org

Advertisements

Potting Soil: Should You Buy Organic?

Despite how well you care for your garden, how often you water, and what plants you choose to grow, if you don’t have the right soil, then all of your hard work could be for nothing. But it can often be difficult to decide what kind of soil is best: organic or non-organic.

This helpful guide will give you a good primer on the differences between organic and non-organic soil as well as their many benefits.

 

What Is Organic Soil?

Organic soil is basically just soil (sand, clay, or silt) that contains organic material, such as microorganisms, worms, decaying plant material, and other living substances. Often, it will have manure, compost, or mulch added to it in order to add nutrients or moisture.

 

What Are the Benefits of Organic Soil?

The main benefit of organic soil is that it is free from man-made chemicals, pesticides, and genetically-engineered material. Another benefit is that there are a wide range of different organic soils, which means you can find the right soil for your plants, whether you’re growing orchids or succulents.

If you want to go all-natural, then organic soil is the best choice for you. However, even soil that isn’t organic could be beneficial to your garden.

 

What Is Non-Organic Soil?

Like its name implies, non-organic soil doesn’t contain any organic, living material. Different kinds of non-organic soil include:

  • Vermiculite, a shale-like natural mineral that expands when exposed to heat
  • Perlite, a mineral that is formed from heated volcanic glass
  • Expanded clay aggregate, a porous clay pellet

 

What Are the Benefits of Non-Organic Soil?

Just because non-organic soil isn’t organic doesn’t mean it isn’t good for the environment. Lots of non-organic soils include recycled materials like Styrofoam, which allows the soil to hold water better.

Often cheaper than organic soil, non-organic also has a neutral pH level, which means it’s great for all plants. Non-organic soil will also not contain many of the contaminants that are found in organic soil.

 

In order to make sure that your garden, potted plants, and other greenery grows to its fullest potential, it’s important that you choose the right soil. Organic soil offers many great benefits to your plants and will help keep them healthy and happy, while non-organic has a lot of the same benefits at a slightly cheaper price point.

To learn more about the soil needs for your specific garden, ask an expert at your local gardening center who can point you in the right direction.


 

Originally published on pietcasier.org

Terug naar 2000 : CNN………………..2

Ik ben nu in de luchthaven van Trondheim en heb zojuist een onzichtbare, hypermoderne verbinding gemaakt van mijn hoofd via mijn vingertoppen naar mijn draagbare computer (het is eigenlijk wel die van mijn lieftallige Leen, maar ik mocht hem voor de gelegenheid gebruiken). Het doet mij eraan herinneren dat ik een tijdje geleden reclames zag waar men een goed geklede man in een vliegtuig afbeeldt terwijl hij op zijn draagbare schrijft. Ik dacht altijd och god, de sukkel, zelfs op transport is hij aan het werk. Maar dàt ben ik dus voor een keer (hm) niet.

Deze airport is net zoals de spiksplinternieuwe van Oslo een architecturaal verfrissend kunstwerk. Een beetje te vergelijken met de nieuwe benzinestations langs de recent aangelegde autosnelwegen in
 Frankrijk. Hier, net zoals in Zaventem, hangt er een vliegtuigje aan het dak. Het is echter een Cessna, het model waarmee ik nog halsbrekende toeren uitgehaald heb (klinkt lekker hé?) toen ik in het destijds Zaïre hetende Congo van de tropenzon kon genieten. Door de panoramische ramen zie ik vliegtuigen die de gedachten naar verre oorden brengen, daarachter schildert het decor heuvelflanken met besneeuwde dennenbossen en een lucht met vlekken blauw en suikerspinnen. De portubul (zo spreek je dat uit op zijn Engels) is van het allernieuwste design van Appul (zo spreek je dat uit). Leen heeft een zwak om al die technische snufjes aan te schaffen en uit te proberen. Zo werkt ze nu van op haar computer in DK op haar computer in België, ze sleept documenten, waar je vroeger (dat is dan hoogstens een paar jaar geleden) misschien een handvol diskettes voor nodig had om het te stokkeren, door de telefoonlijn op een paar minuten en als er een probleem is – en dat zijn er niet onregelmatig voor analfabeten zoals ik – is ze er als de kippen (niet zoals de hanen) bij om het te regelen. De ontwerpstijl van de I-book valt blijkbaar op want zopas sprak er een voorbijganger mij in het Noors 
(norrrsk moet je zeggen in het Noors) dat hij spijtig genoeg juist een portable had gekocht vlak voor dit model uitgekomen was… Zoals bij de mode vermoed ik dat er om de haverklap een of ander nieuw model van “epauletten” zal verschijnen zodat je aan het ding kan zien of je al dan niet in bent. Ik hoop echter dat dat niet zal aanzetten tot het openen van de deuren en de vensters.

 

Terug naar 2000 : CNN………………..1

Geschreven in 2000.

 

Allerbeste kijkbuiskinderen, de kijkcijfers deinzen voor niets terug. Dat kunnen we niet tegenhouden. Het water loopt naar de zee zoals men placht te zeggen. Voortaan verschijnt CNN nu ook in het Nederlands. U bent wel gewoon om CNN in het Engels te horen maar u zult het naar ons aanvoelen niet kwalijk nemen en deze taalsprong van een van de grootste televisieketens in de wereld in dank aannemen. Het is niet toevallig dat dit in de nieuwe eeuw gebeurt. Voor de perfectionisten onder u zijn we eigenlijk wel nog in de twintigste eeuw, maar het kleurt wat meer onze dagdagelijkse dag om in de eenentwintigste eeuw te zijn beland. Vandaar dat dit zowel de eerste eeuw- als eerste jaargang is van

 

CNN: CASIERS ́ NOORS NIEUWS

 

De periodiciteit van de voor u staande verschijning is nog niet gekend, maar de mogelijkheden van latere nummers wordt in de loop der toekomst verder onderzocht en wij sluiten niet uit dat er een mogelijkheid bestaat om een eventueel initiatief in deze richting al dan niet verder te blijven ondersteunen. Tot zover onze free-lance reporter ter plaatse, die in zijn vrije tijd gewoon is om politieke interviews te verslaan. En ter plaatse is niet zomaar ergens in Vlaanderen of Denemarken, nee uw gedachten moeten nog hoger op zoals de bovenstaande kop u al deed vermoeden.

 

Een kleine oefening in aardrijkskunde doet u herinneren dat er een poolcirkel bestaat. U rilt al bij de gedachte. Wel dat doe ik (bijna) ook. De sneeuw ligt hier buiten tot op het voetpad. In Denemarken was het eergisteren prachtig weer met knalblauwe hemel en stralende zon met bovenop de koop toe een behaaglijke warmte. Zo denkt men niet onmiddellijk (ik toch in ieder geval niet) dat het op andere plaatsen in de wereld kan sneeuwen. Gelukkig had ik in mijn bagage extra ondergoed en truien voorzien voor het geval dat… Ik behoor namelijk tot het type dat doodgaat van de kou zodra
 de thermometer onder de 20 graden zakt en ontploft van de warmte zodra het kwik boven de 25 uitstijgt.