How to Protect Your Garden from Hungry Wildlife

With all the care, attention, and hard work you put into keeping your garden looking beautiful, green, and healthy, the last thing you want is for wild, hungry critters to come and destroy all of your well-loved plants and flowers.

But never fear! There are ways to keep out pesky animals who see your garden as an all-you-can-eat buffet.

 

Protect Your Garden

One of the best and easiest ways to keep your garden free from animals is to protect it with fencing. Most fencing will keep out hungry rabbits and other small animals. In order to deter animals of the burrowing variety, bury your fencing at least 10 inches into the ground. This way they won’t be able to dig under it.

Another good way to protect your garden is by using raised or elevated plant beds. Up off the ground, this type of garden won’t attract small critters who are looking for a snack! You can even add a small fence on top to make sure no one can hop their way into your raised planting bed. Raised planting beds also give you great design options for your garden.

 

Choose The Right Plants

A surefire way to keep animals out of your garden is to choose plants that those animals don’t eat! Naturally, animals (especially deer) will avoid plants that have prickles, plants that are fuzzy, and flowers that are aromatic. You may try filling your garden with ornamental grasses, barberry, and holly, which are not as attractive to deer and other animals.

 

Natural Repellents

If fencing your garden and choosing unappealing plants hasn’t worked, then the next step is to try natural animal repellents. Sprinkling around some hot sauce or chili powder will obscure the appealing scent of your plants. Beef bouillon, an egg solution, and a garlic spray can also work as smelly deterrents.

Once an animal has tasted something unappetizing or has gotten sick from a food source, they will usually steer clear of it.

If that doesn’t work, you can try repelling animals by scaring them just a little bit with scarecrows, lights, or motion-activated sprinklers.

 

There are many animals out in the wild that can invade your garden, including rabbits, deer, and mice. But there are several all-natural ways to keep those hungry critters from eating and destroying the garden you’ve worked hard to grow.


 

Originally published on pietcasier.org

Advertisements

Potting Soil: Should You Buy Organic?

Despite how well you care for your garden, how often you water, and what plants you choose to grow, if you don’t have the right soil, then all of your hard work could be for nothing. But it can often be difficult to decide what kind of soil is best: organic or non-organic.

This helpful guide will give you a good primer on the differences between organic and non-organic soil as well as their many benefits.

 

What Is Organic Soil?

Organic soil is basically just soil (sand, clay, or silt) that contains organic material, such as microorganisms, worms, decaying plant material, and other living substances. Often, it will have manure, compost, or mulch added to it in order to add nutrients or moisture.

 

What Are the Benefits of Organic Soil?

The main benefit of organic soil is that it is free from man-made chemicals, pesticides, and genetically-engineered material. Another benefit is that there are a wide range of different organic soils, which means you can find the right soil for your plants, whether you’re growing orchids or succulents.

If you want to go all-natural, then organic soil is the best choice for you. However, even soil that isn’t organic could be beneficial to your garden.

 

What Is Non-Organic Soil?

Like its name implies, non-organic soil doesn’t contain any organic, living material. Different kinds of non-organic soil include:

  • Vermiculite, a shale-like natural mineral that expands when exposed to heat
  • Perlite, a mineral that is formed from heated volcanic glass
  • Expanded clay aggregate, a porous clay pellet

 

What Are the Benefits of Non-Organic Soil?

Just because non-organic soil isn’t organic doesn’t mean it isn’t good for the environment. Lots of non-organic soils include recycled materials like Styrofoam, which allows the soil to hold water better.

Often cheaper than organic soil, non-organic also has a neutral pH level, which means it’s great for all plants. Non-organic soil will also not contain many of the contaminants that are found in organic soil.

 

In order to make sure that your garden, potted plants, and other greenery grows to its fullest potential, it’s important that you choose the right soil. Organic soil offers many great benefits to your plants and will help keep them healthy and happy, while non-organic has a lot of the same benefits at a slightly cheaper price point.

To learn more about the soil needs for your specific garden, ask an expert at your local gardening center who can point you in the right direction.


 

Originally published on pietcasier.org

Preparing for Your Next Roadtrip

A road trip can be a fun and relaxed way to see the sights and experience things that would be missed during other modes of travel, but road trips come with certain challenges. A little planning and preparation can ensure that a road trip is successful and fun for the entire family.

Traveling with Kids

Road trips can be especially challenging when taking young children along. It’s important to pack entertainment for the kids. This may include their favorite electronics, road trip games, or even some new cheap toys for surprises. Snacks are also essential when traveling with children. An accessible cooler and snack bag packed with some healthy items, plus some rare treats, will help prevent road trip meltdowns.

Bring Drinks and Snacks

Snacks aren’t only for the kids. It’s important to include healthy and energizing foods like fresh fruit, nuts, jerky, or cut up veggies for everyone in the car. A refillable water bottle is also important as staying hydrated helps with alertness.

Pack the Essentials

When it comes to road-tripping, a well-packed car can mean the difference between a good vacation and a bad one. Some essential items that should be kept for safety are: a first aid kit, a spare tire, tire gauge, air pump, jumper cables, and phone chargers for emergency calls. It’s also helpful to include a hands-free adapter for cell phones if they will be utilized for navigation. Other useful items include baby wipes, garbage bags, hand sanitizer, and sunglasses for everyone in the car.

Stay Alert

Driving for a long distance can be dull and often leads to an overtired driver. There are ways to stay alert in the car so that everyone makes it to the destination safely. Resting well the night before the trip is an important way to prepare. Using certain uplifting scents in the car, like citrus or peppermint, can also promote a boost of energy while driving. Music or books on audio can help the driver stay awake and entertained while driving. If you’re traveling with another adult who can drive, take turns to prevent anyone from getting drowsy behind the wheel.

 

Taking a road trip can be an affordable way to visit new places. When planning for a successful road trip there are some essential items that will make the trip fun for everyone. By packing basic safety items, snacks, drinks, and some other essentials, travelers can feel prepared for their next adventure on the road.

Terug naar 2000 : CNN………………..2

Ik ben nu in de luchthaven van Trondheim en heb zojuist een onzichtbare, hypermoderne verbinding gemaakt van mijn hoofd via mijn vingertoppen naar mijn draagbare computer (het is eigenlijk wel die van mijn lieftallige Leen, maar ik mocht hem voor de gelegenheid gebruiken). Het doet mij eraan herinneren dat ik een tijdje geleden reclames zag waar men een goed geklede man in een vliegtuig afbeeldt terwijl hij op zijn draagbare schrijft. Ik dacht altijd och god, de sukkel, zelfs op transport is hij aan het werk. Maar dàt ben ik dus voor een keer (hm) niet.

Deze airport is net zoals de spiksplinternieuwe van Oslo een architecturaal verfrissend kunstwerk. Een beetje te vergelijken met de nieuwe benzinestations langs de recent aangelegde autosnelwegen in
 Frankrijk. Hier, net zoals in Zaventem, hangt er een vliegtuigje aan het dak. Het is echter een Cessna, het model waarmee ik nog halsbrekende toeren uitgehaald heb (klinkt lekker hé?) toen ik in het destijds Zaïre hetende Congo van de tropenzon kon genieten. Door de panoramische ramen zie ik vliegtuigen die de gedachten naar verre oorden brengen, daarachter schildert het decor heuvelflanken met besneeuwde dennenbossen en een lucht met vlekken blauw en suikerspinnen. De portubul (zo spreek je dat uit op zijn Engels) is van het allernieuwste design van Appul (zo spreek je dat uit). Leen heeft een zwak om al die technische snufjes aan te schaffen en uit te proberen. Zo werkt ze nu van op haar computer in DK op haar computer in België, ze sleept documenten, waar je vroeger (dat is dan hoogstens een paar jaar geleden) misschien een handvol diskettes voor nodig had om het te stokkeren, door de telefoonlijn op een paar minuten en als er een probleem is – en dat zijn er niet onregelmatig voor analfabeten zoals ik – is ze er als de kippen (niet zoals de hanen) bij om het te regelen. De ontwerpstijl van de I-book valt blijkbaar op want zopas sprak er een voorbijganger mij in het Noors 
(norrrsk moet je zeggen in het Noors) dat hij spijtig genoeg juist een portable had gekocht vlak voor dit model uitgekomen was… Zoals bij de mode vermoed ik dat er om de haverklap een of ander nieuw model van “epauletten” zal verschijnen zodat je aan het ding kan zien of je al dan niet in bent. Ik hoop echter dat dat niet zal aanzetten tot het openen van de deuren en de vensters.

 

Terug naar 2000 : CNN………………..1

Geschreven in 2000.

 

Allerbeste kijkbuiskinderen, de kijkcijfers deinzen voor niets terug. Dat kunnen we niet tegenhouden. Het water loopt naar de zee zoals men placht te zeggen. Voortaan verschijnt CNN nu ook in het Nederlands. U bent wel gewoon om CNN in het Engels te horen maar u zult het naar ons aanvoelen niet kwalijk nemen en deze taalsprong van een van de grootste televisieketens in de wereld in dank aannemen. Het is niet toevallig dat dit in de nieuwe eeuw gebeurt. Voor de perfectionisten onder u zijn we eigenlijk wel nog in de twintigste eeuw, maar het kleurt wat meer onze dagdagelijkse dag om in de eenentwintigste eeuw te zijn beland. Vandaar dat dit zowel de eerste eeuw- als eerste jaargang is van

 

CNN: CASIERS ́ NOORS NIEUWS

 

De periodiciteit van de voor u staande verschijning is nog niet gekend, maar de mogelijkheden van latere nummers wordt in de loop der toekomst verder onderzocht en wij sluiten niet uit dat er een mogelijkheid bestaat om een eventueel initiatief in deze richting al dan niet verder te blijven ondersteunen. Tot zover onze free-lance reporter ter plaatse, die in zijn vrije tijd gewoon is om politieke interviews te verslaan. En ter plaatse is niet zomaar ergens in Vlaanderen of Denemarken, nee uw gedachten moeten nog hoger op zoals de bovenstaande kop u al deed vermoeden.

 

Een kleine oefening in aardrijkskunde doet u herinneren dat er een poolcirkel bestaat. U rilt al bij de gedachte. Wel dat doe ik (bijna) ook. De sneeuw ligt hier buiten tot op het voetpad. In Denemarken was het eergisteren prachtig weer met knalblauwe hemel en stralende zon met bovenop de koop toe een behaaglijke warmte. Zo denkt men niet onmiddellijk (ik toch in ieder geval niet) dat het op andere plaatsen in de wereld kan sneeuwen. Gelukkig had ik in mijn bagage extra ondergoed en truien voorzien voor het geval dat… Ik behoor namelijk tot het type dat doodgaat van de kou zodra
 de thermometer onder de 20 graden zakt en ontploft van de warmte zodra het kwik boven de 25 uitstijgt.